O projektu

 • VET@HOME – Pilotiranje virtualnog praktičnog tečaja za zanimanje kuhar

  Projektni referentni broj 2020-1-BG01-KA226-VET-095185

  Financirano: Erasmus+ program, Ključna aktivnost: Suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi  

  Trajanje projekta: 1. ožujak 2021. – 31. listopad 2023

  VET@HOME je osmišljen kako bi se razvio i pilotirao standardizirani modularni silabus za virtualni praktični tečaj u strukovnom obrazovanju za zanimanje kuhar. Projektom se omogućava održivost strukovnog obrazovanja u ekstremnim okolnostima kao što je bila pandemija. Projektom se uvodi novi pristup u pružanju praktičnog osposobljavanja koje vodi prema kvalifikacijama prilagođenima za učenje na daljinu i prilagođenim za korištenje alternativnih sredstva u posebnim okolnostima u sklopu prehrambene industrije u EU. Pristup se može primijeniti i kod osoba s poteškoćama u prisustvovanju nastavi uživo.

 • Glavni cilj VET@HOME projekta je osnažiti mogućnosti ustanova u SOO-u za pružanje visokokvalitetno i inkluzivno digitalno obrazovanje u kuharstvu, a koje je prilagođeno post COVID19 standardima u prehrambenoj industriji.

  Posebni ciljevi su:

  – Razvoj modularnog silabusa za virtualni praktični tečaj osposobljavanja za zanimanje kuhar,

  – razvoj platforme za provedbu praktičnih tečajeva za stjecanje djelomične kvalifikacije za zanimanje kuhar,

  – opremiti pružatelje strukovnog obrazovanja općim protokolom i smjernicama kako koristiti virtualne resurse u praktičnom osposobljavanju,

  – održati atraktivnost SOO-a u kuharstvu i razdoblju post-epidemijskog oporavka ocrtavanjem puteva za prepoznavanje ishoda učenja kod praktičnog osposobljavanja na daljinu.

  Projektni partneri:

 • International College Ltd., Bugarska

  https://mk-edu.eu/

 • PROANDI CONSULTORES ASSOCIADOS LDA (PROANDI), Portugal 

  https://www.proandi.pt/

 • FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO, SL (FASE), Španjolska

  https://www.fase.net/

 • ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (CDI), Republika Sjeverna Makedonija

  https://cdi.mk/

 • AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH (ASOO), Hrvatska  

  https://www.asoo.hr/

 • Leantick ltd., Bugarska

  https://leantick.com/

Partners

MK-logo-final-2
Proandi - sem fundo
logo cdi-irz najnovo1
asoo_logo_01
FASE_big

Ciljne skupine projekta

Za koga je osmišljen projekt VET@HOME:

Pružatelje strukovnog obrazovanja

 

Mentore

 

 

Ustanove odgovorne za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Nastavnike praktične nastave

Polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Drugi dionici

 

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.