Još jedno uspješno događanje u sklopu VET@HOME projekta održano je danas u Bugarskoj kako bi se predstavili rezultati projekta

Predstavnici International College-a predstavili su danas na Nacionalnoj konferenciji  u Sofiji VET@HOME projekt temom “Practical VET in the Digital Era”.

Predstavnici projekta pojasnili su ishode projekta i održali su vođenu raspravu sa sudionicima konferencije, predstavnicima nacionalne agencija za SOO-a, predstavnicima srednjih škola iz sektora turizma, SOO centrima i drugim dionicima. Sudionici su bili izrazito zadovoljni predstavljenim rezultatima i iskazali su interes za korištenjem alata koje pruža projekt. Uskoro će se održati još jedna konferencija s prikazima rezultata 31. listopada u Varni, Bugarska, čime će se službeno završiti projekt.

January 31, 2024

0 responses on "Još jedno uspješno događanje u sklopu VET@HOME projekta održano je danas u Bugarskoj kako bi se predstavili rezultati projekta"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.