PRIPREMNA JEDINICA Imajte na umu da je ovaj tečaj preduvjet za upis na sljedeće VET@HOME tečajeve: - Tečaj 2 - Salate; - Tečaj 3 - Juhe; - Tečaj 4 - Glavna jela i - Tečaj 5 - Deserti.

FREE

Ovo je prvi modul izobrazbe u VET@HOME smjeru za praktičnu nastavu za zanimanje "Kuhar".

Modul je zamišljen kao obavezna cjelina koju treba završiti kako bi se nastavilo na sljedeće tečajeve: Salate (2), Juhe (3), Glavna jela (4) i Deserti (5).


Modul upoznaje polaznike s osnovnim pojmovima, pravilima i postupcima kojih se treba pridržavati u profesionalnoj kuhinji, kao i s važnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i standardima kojih se polaznici moraju pridržavati tijekom obuke (i rada nakon toga).

Cilj modula je osigurati da polaznici posjeduju osnovna znanja, vještine i kompetencije za provedbu zadataka vezanih uz daljnje osposobljavanje na tečajevima VET@HOME.


Ukupno trajanje tečaja je 19 sati učenja (45 min./svaki), uključujući ocjenjivanje.

Course Currilcum

  • 1.1.1. Prehrambena industrija i kuhanje kao profesija (PPT) 01:00:00
  • 1.1.1. 1.1.1. Prehrambena industrija i kuharstvo kao profesija (video) 00:30:00
  • 1.1.1. Prehrambena industrija i kuharstvo kao profesija (dodatna literatura i vježbanje) 00:45:00
  • 1.1.2. Alati i oprema (PPT) 01:30:00
  • 1.1.2. Alati i oprema (video) 00:45:00
  • 1.1.2. Alati i oprema (vježbe) 01:30:00
  • 1.1.3 Mise en Place (PPT) 01:20:00
  • 1.1.3. Mise en Place (vídeo) 00:25:00
  • 1.1.3. Mise en Place (vježba) 00:30:00
  • 1.1.3. Mise en Place (zadatak) 01:30:00
  • Zdravstvene mjere i sigurnost (PPT) 01:30:00
  • 1.1.4. Zdravstvene mjere i sigurnost (video) 00:45:00
  • 1.1.4. Zdravstvene mejre i sigurnost (vježba) 00:45:00
  • Ocjenjivanje zadatka: Unlimited
  • Praktični ispit: 01:30:00
VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.