12

Ovaj tečaj se temelji na Modulu 2 iz modela nastavnog plana i programa razvijenog u okviru projekta VET@HOME. Tečaj je osmišljen da služi kao obuka na daljinu. Međutim, prikladan je i za kombinirano učenje. Imajte na umu da za upis na ovaj tečaj najprije morate položiti VET@HOME tečaj 1 - Osnove kuhanja (PRIPREMNA JEDINICA).

FREE

Ovo je drugi modul izobrazbe u VET@HOME smjeru za praktičnu nastavu za zanimanje „Kuhar“. Modul upoznaje polaznike s osnovnim vrstama, proizvodima/sastojcima, tehnikama kuhanja i konceptima slaganja u pripremi salata.

Cilj modula je osigurati da polaznici posjeduju temeljna znanja, vještine i kompetencije za pripremu različitih vrsta salata prema zadanoj recepturi i ključnim principima i tehnikama kuhanja.


Ciljevi učenja predmeta (zadaci)

Tečaj pokriva sljedeće ciljeve/zadatke:

o pružiti ključna znanja učenicima kako razumjeti povrće (kao ključnu komponentu u pripremi salate) i naučiti ih osnovnim tehnikama rezanja

o upoznati učenike s osnovnim značajkama i značajem salate u ljudskoj prehrani

o pružiti znanje o glavnim sastojcima koji se koriste u pripremi salata i njihovoj pravilnoj uporabi

o objasniti vrste salata prema namjeni, sastojcima koji se koriste i različitim tehnikama kuhanja

o objasniti i pokazati pripremu različitih umaka i preljeva za začinjavanje salata

o uvesti osnovne pojmove začinjavanja, dekoracije tanjura i dekoracije salata

o demonstrirati pripremu osnovnih vrsta salata prema zadanoj recepturi


Ukupno trajanje tečaja je 33 sata učenja (45 min./svaki), uključujući ocjenjivanje.

Course Currilcum

  • 2.1.1. Rezanje povrća (video) 00:45:00
  • 2.1.1. Rezanje povrća (vježbanje) 02:15:00
  • 2.1.1. Rezanje povrća (zadatak) 01:30:00
  • 2.2.1. Vrste salata (PPT) 00:45:00
  • 2.2.1. Vrste salata (video) 00:45:00
  • 2.2.1. Vrste salata (vježba) 02:15:00
  • 2.2.2. Preljevi i začinjavanje salata (PPT) 00:30:00
  • 2.2.2. Preljevi i začini za salate (video) 01:00:00
  • 2.2.2. Preljevi i začinjavanje salata (tjelovježba) 01:30:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Posluživanje i aranžmani (PPT) 00:30:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Posluživanje i aranžmani. Zelena salata (video) 00:20:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Posluživanje i aranžmani. Cezar salata (video) 00:20:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Posluživanje i aranžmani. Salata od pileće jetrice (video) 00:10:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Posluživanje i aranžmani. Krumpir salata (video) 00:10:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Praksa posluživanjaa i aranžiranja (virtualna): 03:00:00
  • 2.2.3. Recepti i tehnike. Posluživanje i aranžmani (vježbe) 07:30:00
  • Ocjenjivanje zadatka: Unlimited
  • Praktični ispit: 01:30:00
VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.