Održana su još dva Nacionalna događaja s multiplicirajućim učinkokm

Naš partner Proandi održao je Nacionalnu konferenciju “Practical VET in the Digital Era” danas u Povoi de Varzimu, Portugal, predstavljajući rezultate projekta. Razgovorali su o silabusu i platformi za učenje na daljinu i promovirali su tečajeve za praktičnu nastavu na daljinu za zanimanje kuhar preko VET@HOME platforme. U nastavku su sudionici konferencije informirani o Protokolu i Smjernicama za nastavnike i mentore te su bili uključeni u raspravu o mogućim reformama politika potaknuti Putokazom za priznavanje stečenih znanja i vještina u projektu.
Na kraju je direktorica Paola Sausa potaknula sudionike, osobito mlađe, na razmišljanje o praktičnom strukovnom obrazovanju i digitalnim tehnologijama, a posebno za one učenike koji se nalaze u nepovoljnom položaju, a kako bi svi imali jednak pristup strukovnim kvalifikacijama.
Drugi događaj organiziran je u Španjolskoj u Zaragozi kod partnera FASE. Ovo je bila druga Nacionalna konferencija u Španjolskoj. Nastojali su iskomunicirati politički i društveni značaj projekta kao i buduće dobrotvorne utjecaje. Rasprave su vođene na temu dobrobiti SOO i razvoja digitalnih tehnologija.

January 31, 2024

0 responses on "Održana su još dva Nacionalna događaja s multiplicirajućim učinkokm"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.