Prva Nacionalna Konferencija za diseminaciju projektnih rezultat održana je danas u Španjolskoj

Španjolski partner FASE je danas, 16.10.2023., organizirao Nacionalnu konferenciju s ciljem dijeljenja projektnih rezultata s dionicima te kako bi se razmotrile glavne zapreke i ad hoc strategije primjenjivane tokom pandemije i o njima razmijenile ideje i rješenja.

Konferencija je prenošena uživo na Facebook stranici za širu publiku.

November 5, 2023

0 responses on "Prva Nacionalna Konferencija za diseminaciju projektnih rezultat održana je danas u Španjolskoj"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.